Breaking News

Bí thư Nguyễn Xuân Anh: Chấm dứt tình trạng cử tri "chuyên trách"

  • Ông Nguyễn Xuân Anh làm Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng
  • Vì sao ông Xuân Anh không ứng cử ĐBQH?

Ông Nguyễn Xuân Anh nhấn mạnh, sẽ hạn chế tình trạng “cử tri chuyên trách”, tức là cuộc tiếp xúc nào cũng chỉ một bộ phận cử tri quen thuộc đến dự.


Phát biểu sau khi trúng cử chức Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016-2021 vào sáng 16/6, ông Nguyễn Xuân Anh nhấn mạnh: Nhiệm kỳ mới sẽ hạn chế tình trạng “cử tri chuyên trách”; xem xét bãi nhiệm đối với những vị lãnh đạo thiếu tinh thần trách nhiệm, lạm quyền, tham nhũng, trực tiếp hoặc để cán bộ cấp dưới gây khó khăn, trục lợi từ người dân và doanh nghiệp.
Ông Nguyễn Xuân Anh, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố tặng hoa chức mừng ông Huỳnh Đức Thơ (đứng giữa) được bầu lại làm Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng


Ông Nguyễn Xuân Anh, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng khóa IX cho rằng, đây là nhiệm kỳ đầu tiên triển khai thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND, chấm dứt việc thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND quận, huyện, phường.


Để hoạt động của HĐND thành phố nhiệm kỳ mới hiệu quả hơn, cần nhanh chóng kiện toàn bộ máy tổ chức; Giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương.


Ông Nguyễn Xuân Anh mong rằng, đại biểu chất vấn đến cùng trách nhiệm của các cơ quan chính quyền và trách nhiệm cá nhân của các thành viên UBND thành phố. Đồng thời, phải nghiên cứu đổi mới nội dung, phương thức tiếp xúc cử tri. Có thể tiếp xúc theo chuyên đề, phân loại đối tượng cử tri tiếp xúc riêng theo giới, theo tầng lớp nhằm tránh tình trạng “cử tri chuyên trách” lâu nay, tức là cuộc tiếp xúc nào cũng chỉ một bộ phận cử tri quen thuộc đến dự.


Các vị đại biểu không thể chỉ đọc báo cáo, tiếp xúc cử tri định kỳ như “đến hẹn lại lên” mà phải gắn bó mật thiết với nhân dân, đến tận nơi, nhìn tận mắt, lắng nghe ý kiến của người dân.


Ông Nguyễn Xuân Anh đề nghị, UBND thành phố và các sở, ngành tập trung cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền theo đúng chức năng, vai trò của mỗi cơ quan, đơn vị, cá nhân, tránh tình trạng chồng chéo hoặc ôm đồm, làm thay; Phân công rõ nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên UBND thành phố, tránh tập trung quyền lực vào một người. Qua đó, thuận tiện cho việc đánh giá, quy trách nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với mỗi chức danh cụ thể.


Ông Nguyễn Xuân Anh, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng khẳng định, HĐND thành phố sẽ giám sát chặt chẽ để kịp thời biểu dương, tôn vinh những tập thể, cá nhân làm việc tốt; đồng thời sẽ có hình thức xử lý phù hợp. Thậm chí, xem xét bãi nhiệm đối với những vị lãnh đạo thiếu tinh thần trách nhiệm, lạm quyền, tham nhũng, trực tiếp hoặc để cán bộ cấp dưới gây khó khăn, trục lợi từ người dân và doanh nghiệp.


Theo Đình Thiệu/VOV.VN

Không có nhận xét nào