Breaking News

Bộ Xây dựng thẩm định Đồ án QHCXD Khu du lịch thác Bản Giốc đến năm 2030


(Xây dựng) - Ngày 3/6, tại Hà Nội, Bộ Xây dựng đã thẩm định Đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch thác Bản Giốc đến năm 2030. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Đình Toàn chủ trì Hội nghị.Thác Bản Giốc với cảnh quan thiên nhiên đặc biệt có giá trị, là địa danh du lịch hấp dẫn của tỉnh Cao Bằng nói riêng và cả nước nói chung. Nhưng hiện tại, dịch vụ du lịch và cơ sở hạ tầng hầu như chưa có, những tuyến đường kết nối với khu vực thác Bản Giốc chưa được quan tâm, đầu tư đúng mức, chưa khai thác hiệu quả tiềm năng của khu du lịch này. Vì vậy, lập QHCXD Khu du lịch thác Bản Giốc là cần thiết, làm tiền đề khai thác tiềm năng, thế mạnh vốn có, đáp ứng yêu cầu phát triển, quản lý, nâng cao hiệu quả kinh tế, phát triển du lịch gắn với an ninh quốc phòng.


Đại diện đơn vị tư vấn (Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quốc gia) đã trình bày sự cần thiết, các cơ sở lập quy hoạch, mục tiêu của đồ án, tầm nhìn, tính chất, chức năng khu du lịch thác Bản Giốc. Trên cơ sở đánh giá hiện trạng, đồ án đưa ra tiền đề và các dự báo phát triển, định hướng phát triển khu du lịch, đánh giá tác động môi trường chiến lược, quy hoạch xây dựng đợt đầu….


Đại diện tư vấn nhấn mạnh, Đồ án gồm hai phần: QHCXD Khu du lịch thác Bản Giốc có quy mô, phạm vi lập quy hoạch gần 1.000 ha và quy hoạch chi tiết xây dựng khu trung tâm du lịch thác Bản Giốc khoảng 130 ha.


Với 4 kế hoạch trọng tâm là bảo vệ cảnh quan môi trường sinh thái, tạo dựng khu du lịch sinh thái gắn với sự đặc trưng, độc đáo, hấp dẫn; phát triển các không gian du lịch hấp dẫn, đa dạng thu hút đầu tư; phát triển gắn kết các bản làng dân cư hiện hữu và các giá trị văn hóa đi kèm; xây dựng mô hình quản lý chuyên nghiệp, tận dụng cơ hội từ các hiệp định và các chính sách ưu đãi, đồ án đề xuất khu du lịch phân 3 vùng: vùng kiểm soát nghiêm ngặt; vùng hạn chế phát triển, vùng khuyến khích phát triển.


Đồ án đã bám sát Hiệp định hợp tác bảo vệ và khai thác tài nguyên du lịch Thác Bản Giốc được ký kết giữa hai Chính phủ Việt Nam và Trung Quốc cuối năm 2015; xác định rõ mô hình hợp tác (một khu hai nước) cũng như những tác động nhất định của Hiệp định tới phát triển du lịch, thu hút đầu tư, đảm bảo đời sống một bộ phận dân cư sinh sống tại khu vực khai thác chung.


Về cơ bản, các thành viên Hội đồng thẩm định nhất trí Qy hoạch xây dựng Khu du lịch thác Bản Giốc đến năm 2030 được triển khai theo đúng quy trình, nội dung yêu cầu nghiên cứu được quy định tại các văn bản pháp luật; giải quyết được vấn đề phát triển du lịch gắn với phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, bảo đảm an ninh - quốc phòng và gìn giữ chủ quyền biên giới.


Phát biểu kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn đề nghị đơn vị tư vấn tập trung nghiên cứu sâu hơn về quy hoạch sử dụng đất, hạ tầng giao thông, chú ý kiến trúc cảnh quan gắn với thiên nhiên và bản sắc dân tộc.


Thứ trưởng giao đơn vị tư vấn phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng và các đơn vị chức năng hoàn thiện Đồ án trong tháng 6/2016 để Bộ Xây dựng có cơ sở trình Thủ tướng phê duyệt Quy hoạch xây dựng Khu du lịch Thác Bản Giốc.


Vũ Huyền

Không có nhận xét nào