Breaking News

Điều kiện để được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn


(Xây dựng) - Về việc giải đáp vướng mắc một số nội dung tại Luật Xây dựng 2014, Bộ Xây dựng có công văn số 1080/BXD-HĐXD, ngày 06/6/2016 trả lời Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận với nội dung như sau:


- Theo quy định tại Điểm k, Khoản 2, Điều 89 Luật Xây dựng 2014 thì “Công trình xây dựng ở nông thôn thuộc khu vực chưa có quy hoạch phát triển đô thị và quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt; nhà ở riêng lẻ ở nông thôn, trừ nhà ở riêng lẻ xây dựng trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa” được miễn giấy phép xây dựng. Do đó, công trình xây dựng nhà ở và công trình xây dựng ở nông thôn chưa có quy hoạch phát triển đô thị và quy hoạch chi tiết được duyệt thì không yêu cầu thực hiện việc cấp giấy phép xây dựng theo quy định. Để có cơ sở quản lý và thực hiện cấp giấy phép xây dựng, yêu cầu Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận sớm tổ chức lập và phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng theo quy định.
Ảnh minh họa.


- Căn cứ quy hoạch xây dựng nông thôn mới được duyệt tại các địa phương theo Chương trình mục tiêu quốc gia đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Sở Xây dựng tổ chức lập quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn theo quy định.


- Quy định tại Khoản 4, Điều 34 Luật Xây dựng 2014 chỉ áp dụng cho UBND các cấp là cơ quan tổ chức lập quy hoạch xây dựng.


- Điều kiện để cấp giấy phép xây dựng có thời hạn thực hiện theo quy định tại Điều 94 Luật Xây dựng 2014. Để có cơ sở quản lý về quy hoạch xây dựng, trật tự xây dựng và để thực hiện được việc cấp giấy phép xây dựng, đề nghị Sở Xây dựng sớm lập và phê duyệt quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết xây dựng theo quy định.Đoan Trang

Không có nhận xét nào