Breaking News

[VIDEO] Robot lễ tân biết 20 thứ tiếng tại bệnh viện Bỉ


Hai bệnh viện tại Bỉ bắt đầu sử dụng robot lễ tân biết 20 ngôn ngữ và có thể hộ tống bệnh nhân đến địa điểm yêu cầu.

Theo Vnexpress.net

Không có nhận xét nào